Värdepapper

Emittent:
Lantmännen ek för
Bransch:
Consumer Staples/Food, Beverage & Tobacco/Food Products/Agricultural Products
Instrument typ:
Participation Certificate
ISIN-kod:
SE0013359031
Kortnamn:
LANT-02
Handelspost (antal):
Handelspost (belopp):
10 000
Valuta:
SEK
Likviditetsgarant:
No
Not:
Kommentar:
Förlagsandelar, ränta 3-10,5%, utbetalas två veckor efter årlig föreningsstämma med start 2021.
Kommentar i lista:
Handlas i procent av nominellt värde, handelspost 10.000 SEK.
Antal värdepapper:
Emitterat belopp:
250 000 000
Poststorlek (belopp):
10 000
Valuta för emitterat belopp:
SEK
Underliggande värdepapper:
Lösenpris:
Nominellt belopp:
Räntesats (%):
Ränteförfallodag:
Tidigaste betalningsdag:
Återbetalningsdag:
2025-01-15
Lösendag:
Slutdatum:
Första handelsdag:
2020-01-28
Sista handelsdag:
2025-01-15

Medlem

Namn:
Mangold Fondkommission AB
Telefonnummer:
+46 8 503 01 550
E-post:
info@mangold.se
Hemsida:
www.mangold.se
Besöksadress:
Engelbrektsplan 2
Postadress:
Postnummer & ort:
114 34 Stockholm
Land:
SE
Kortnamn:
MGF
Handelstid:
09:00 - 17:30

Historik

Kurs+/-+/-%